Archives

Vangfeltet: Villreinfangst i vikingtid

Posted by on / 0 Comments

Åsmund sitter i skjul ved foten av fjellet. Litt lenger bort sitter nabojenta Sigrid på sin post. De har ventet siden grålysningen. Det er finnene som har sendt dem hit. De har holdt øye med dyra i flere dager og fulgt flokken. En kvikk kar de kaller Mǫttull har fortalt om en flokk på mange...

Read more

Vangfeltet: Gjenstanden forteller

Posted by on / 0 Comments

Året 1989. En voldsom vinterstorm har gjort ende på flere furutrær på Vang-feltet, og et av rotveltene har dratt med seg et praktfullt sverd opp av jorda. Den skadde haugen må graves ut for å sikre innholdet og dokumentere graven. Arkeologen løfter forsiktig opp det medtatte og irrede metallstykket hun har renset fram. Intrikate mønstre...

Read more

Fonnefangst fra fortiden i fjellet

Posted by on / 0 Comments

Den skinnkledde jegeren beveger seg med målbevisste, stille skritt i det vidstrakte fjellområdet overfor den lille fjellbygda Oppdal. Han har fått øye på en flokk med rein oppe på en snøfonn. Varsomt smyger han seg innenfor skuddhold, legger pila på buen, spenner den, sikter og skyter. Det blir helbom, pila lander i snøen ved flokken....

Read more

Villreinfangsten

Posted by on / 0 Comments

Alt er klargjort til den store villreinjakta. I flere uker har folk fra bygda ryddet og renset gropene i de store fangstanleggene i fjellet og i dalsida og dekt over gropene med greiner, kvist, løv og torv. Det hadde vært litt av en jobb og alle hadde tatt sin tørn i arbeidet, liten som stor,...

Read more

Gravfeltet på Vang

Posted by on / 0 Comments

Å gravlegge en person i vikingtida var en offentlig begivenhet som alle deltok i. Gjennom ritualer og gravas plassering i landskapet ble slekta, de levende og den dødes status markert. Graven skulle synes og vi finner dem på høyder, nær bebyggelse eller langs veger. For Vangfeltet var nærheten til de viktigste veiene gjennom bygda avgjørende....

Read more

Gravgodset på Vang

Posted by on / 0 Comments

Ingen fortalte for ettertiden hva som skjedde da oppdalinger ble gravlagt i gravfeltet på Vang. Gravleggingene skjedde over en periode på flere hundre år før 1000-tallet etter Kristus. I ettertid undret folk seg over hva som skjedde. De forstod at mer enn 800 hauger måtte skjule graver. Men hvor langt tilbake i tid og hvorfor...

Read more