Author Archives for Pål Ødegård

The Viosen Inland Port

Posted by on / 0 Comments

Viosen emerged as a town in the 1880s. Steamboats replaced rowing boats, boosting traffic between Snåsa and the surrounding region. The Seem Coaching Inn became the hub. There was an increase in goods and travel. At least 43 different businesses established themselves in the town until 1920. The Snåsen Trade Guild and Sivertsen’s Tannery were...

Read more

Gravgodset på Vang

Posted by on / 0 Comments

Ingen fortalte for ettertiden hva som skjedde da oppdalinger ble gravlagt i gravfeltet på Vang. Gravleggingene skjedde over en periode på flere hundre år før 1000-tallet etter Kristus. I ettertid undret folk seg over hva som skjedde. De forstod at mer enn 800 hauger måtte skjule graver. Men hvor langt tilbake i tid og hvorfor...

Read more

What is Kulmin?

Posted by on / 0 Comments

With Kulmin you can explore the stories behind the cultural heritage sites. Using your smarphone or tablet, Kulmin lets you delve deep into the untold tales, and travel back in time to see how the ancient sites came to life.

Read more

Valseidet 1 slider

Posted by on / 0 Comments

Read more

Valseidet – De dødes landskap

Posted by on / 0 Comments

I jernalderen, for 1500 år siden, går en kvinne mellom gravrøysene med spedbarnet sitt på armen. Barnet er sykt, pannen er brennhet av feber. Kvinnen trenger råd fra sine forfedre. Hun snakker til dem og vet de kan høre henne. Hun ber dem hjelpe henne og datteren hennes. Kvinnens mor er begravet i en av...

Read more

Slakken

Posted by on / 0 Comments

Read more

Kystgravrøysene og desertørhytta på Slakken

Posted by on / 0 Comments

De store kystrøysene på Slakken er gravminner over kjente og kjære, lagt i røys en gang i eldre jernalder for mer enn 1500 år siden. Røysene er spesielt godt synlige fra sjøen, og for sjøfarende skulle røysene være et signal om at «her bor det folk inne på land». Den døde som bodde i haugen...

Read more

Rein kirke

Posted by on / 0 Comments

Året er 1887. Johan Bojer er 15 år og nykonfirmert. JOHAN: Koffer gret du mor? RANDI: Jau, det her va den siste konfirmasjonen i Reinskirka. No bygge dem kirke på Føll og dit klare itj æ å gå. Og det e så langt te Føll at vi høre ikke kirkeklokkån heller. Å, da blir det...

Read more