Kulmin er Trøndelag fylkeskommunes strategi for digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og nettbrett. Innholdet er det viktigste for oss og Kulmin er basert på den gode fortellingen. Fokus er våre møter med kulturminnene. I Kulmin dramatiserer vi kulturarven og gjør den levende gjennom tekst, lyd, video og bilde. Fortellingene er basert på vitenskap og kulturhistorisk og arkeologisk faktamateriale. Historiene formidles gjennom dramatisering, humor og andre fortellergrep.

Kulmin er korte og gode videohistorier om kulturminner, aldri mer enn 3 minutter lange. I filmene kombinerer vi video, foto, illustrasjoner, kommentarstemme og musikk. Innholdet i fortellingene er enkle og korte. Den gode historien med fundament i fakta gir deg fortellingen om stedet og kulturminnet.

Vi benytter oss av moderne teknologi men målet er å formidle et innhold som fanger interessen din, og skaper engasjement og nysgjerrighet. Vi gir deg gode opplevelser gjennom å fortelle interessante historier. Å dramatisere historien er en form for popularisering av historiske fakta. Kulmin gjør kulturminnene tilgjengelige og spennende.

På denne nettsiden ser du de forskjellige Kulmin-filmene vi har laget. Vi tilrettelegger stadig nye kulturminner med Kulmin og legger filmene ut her etter hvert som de blir ferdige.

Hvordan fungerer Kulmin ute i landskapet på tilrettelagte kulturminner?

  • Ved kulturminnet møter du et skilt med kortfattet informasjon
  • Skiltet har også info om Kulmin – nettadressen til Kulmin-videoen, og en QR-kode du kan skanne
  • Videoene ligger fritt på Youtube og kan deles via sosiale medier, brukes i undervisning osv.