Posted by on / 0 Comments

Det internasjonale prosjektet e-CREATE har som mål å dyrke fram mobile teknologiløsninger til bruk i reiselivs- og kultursektoren. Kulmin ble i sommer utvalgt som ett av tretten såkalte Good Practices. De utvalgte prosjektene skal gjennomgås nøye i workshop-samlinger den kommende tiden. I den forbindelse skal Trondheim skal være vertskap for en internasjonal samling 3. til 5. desember i år.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune står bak utviklingen og driften av Kulmin, og får også en viktig rolle i e-Create via e-Trøndelag – fylkeskommunens verktøykasse for digital utvikling.

e-CREATE er et såkalt Interreg IVC-prosjekt. Dette EU-programmet finansierer og koordinerer regional utvikling på tvers av de europeiske landegrensene. e-CREATE står for Cultural Routes Entrepeneurship and Technologies Enhancement. Prosjektet varer til desember 2014, og skal blant annet resultere i en felles utviklet app for smarttelefoner.

Digital formidling knyttet til kulturminner blir en sentral del av prosjektet. Kulmin er blant de formidlingsløsningene som har kommet lengst i arbeidet med å tilrettelegge kulturarvsformidling for nettbrett og smarttelefoner. Derfor kommer Kulmins prosjektleder Kristin Prestvold og utvikler/produsent Pål Ødegård til å delta aktivt i de kommende workshopene. Eistein Guldseth i eTrøndelag er prosjektleder for det norske partnerskapet i e-CREATE.