Posted by on / 0 Comments

[Innlegget er opprinnelig skrevet for bloggen på Kultur- og Naturreise.]

Kulmin er en webapplikasjon som lar brukerne utforske den trønderske kulturarven, med smarttelefon eller nettbrett. Kjernen i Kulmin er den gode fortellingen. Hvert kulturminne får sin historie og bakgrunn fortalt gjennom en video, tilgjengelig på flere språk. I tillegg har systemet funksjoner som gir brukeren info om hvor de kan finne de ulike kulturminnene, info om tilgjengelighet, billedgalleri og lenker til mer informasjon for de som vil vite mer.

Webapplikasjonen finner du på m.kulmin.no.

Kulmin er tilrettelagt slik at publikum kan bruke systemet når de planlegger turen, når de er ved selve kulturminnet, og i ettertid. Applikasjonen har en hovedmeny som vil samle lister over alle kulturminnene, alfabetisk, etter kommune, etter kategori (bergkunst, gravminner osv.) og avmerket på kart. Når publikum besøker et kulturminne står det et fysisk skilt der med kortfattet informasjon, samt et lite Kulmin-felt som forklarer publikum hvordan de kan få mer info om kulturminnet på sin mobile enhet. Publikum kan enten skanne QR-koden og komme direkte til kulturminnets formidlingsside, eller selv taste inn adressen i mobilens nettleser.

Det teknologiske rammeverket til Kulmin utviklet jeg på oppdrag fra Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag allerede sommeren 2010. 2011 gikk med til å få det videre prosjektet på beina både praktisk og økonomisk. I år kan vi endelig konsentrere oss om det Kulmin egentlig handler om, nemlig innholdsproduksjon. Lista vår over kulturminner vi vil dekke i 2012 er lang og interessant, og vi regner med å ha vokst mye før sommeren.

Fra starten av har det vært viktig for oss at teknologien er underordnet innholdet. Som utvikler er jeg først og fremst formidler, med bakgrunn fra utstillingsform og digital formidling ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Jeg kommer til å følge opp med et blogginnlegg som forteller mer om hva en webapplikasjon er, og hvordan Kulmin er bygd opp rent teknisk. Men oppsummert kan vi si at målene for den tekniske løsningen har vært at Kulmin skal være:

  • bygd på åpne løsninger
  • ha en lav terskel for brukerne
  • tilgjengelig på alle de mobile plattformene (iOS, Android, Windows)
  • så lettvekts som mulig, for å være kjapt selv der nettdekningen er dårlig
  • universelt utformet
  • gratis

Avslutningsvis vil jeg si at jeg har fulgt Kultur- og Naturreisen og lignende prosjekter med stor interesse. Jeg mener det er viktig at vi som arbeider med kulturminner ikke ser på hverandre som konkurrenter på noe vis, men som lagspillere som best kan nå våre mål om vi spiller sammen. Norge er langstrakt og det er utallige kulturminner som venter på å få sin historie fortalt. Om vi samarbeider godt har vi muligheter til å utfylle hverandre på en måte som kommer både kulturarven og publikum til gode.