Posted by on / 3 Comments

Året er 870 etter Kristus. Kong Harald Hårfagre har sverget at han skal samle Norge til ett rike. Men de mange høvdinger og småkonger rundt om i riket gir seg ikke uten kamp. Nord i Namdalen er Herlaug den mektigste høvdingen. Kong Haralds menn rykker stadig nordover, og krever at alle stormenn skal underlegge seg hans makt.Herlaug forstår at han ikke kan ta opp kampen med den mektige kongen. Derfor lar han bygge en enorm haug i sjøkanten ved gården sin. Så drar de Herlaugs staselige skip inn i haugen. Herlaug velger å gå i haug, heller enn å overgi seg til Harald Hårfagre. Han lar seg begrave levende i skipet sitt sammen med elleve av sine folk, og store mengder gods og rikdommer.

Harald Hårfagre står igjen som seierherren. Men i mange mannsaldre framover ruver Herlaugshaugen der som et monument over makta til Herlaugs etterkommere, synlig for alle sjøfarende langs skipsleia.

Herlaugshaugen er Norges største gravhaug, der det beviselig er begravet mennesker. Opprinnelig var haugen 13 meter høy og nesten 80 meter i diameter. Vi vet ikke med sikkerhet at det faktisk var i denne haugen Herlaug lot seg gravlegge. Men under utgravninger på 1700-tallet ble det funnet rester av et stort skip, og levninger etter to mennesker. Men det som ble funnet under de første utgravningene har gått tapt. Fremdeles er stordelen av gravhaugen ikke utgravd. Hvem vet hvilke hemmeligheter Herlaugshaugen fremdeles skjuler?

Vis Herlaugshaugen på Leka i et større kart