Archives

The Vang Burial Site

Posted by on / 0 Comments

Burials during the Viking Age were public events in which everyone participated. The social standing of the living, the dead, and the family as a whole was expressed through rituals and the placement of the grave in the landscape. The tombs were supposed to remain visible, and can be found on heights, near settlements or...

Read more

The Wild Reindeer Hunt

Posted by on / 0 Comments

Everything has been prepared for the great reindeer hunt. For several weeks, people from the village have cleaned and prepared the large trapping pits on the mountains and hillsides, covering them with twigs, leaves and peat. It had been a substantial task, and everyone, regardless of gender, age or size, had done their share of...

Read more

Hunting the Mountainous Snowdrifts of the Past

Posted by on / 0 Comments

The leather-clad hunter moves with quiet purposeful steps through the vast mountainous area opposite the small mountain village of Oppdal. He has spotted a herd of reindeer on top of a snowdrift. Cautiously he slips within shooting range, places the arrow on the bow, draws, aims and shoots. It misses completely, with the arrow piercing...

Read more

Fonnefangst fra fortiden i fjellet

Posted by on / 0 Comments

Den skinnkledde jegeren beveger seg med målbevisste, stille skritt i det vidstrakte fjellområdet overfor den lille fjellbygda Oppdal. Han har fått øye på en flokk med rein oppe på en snøfonn. Varsomt smyger han seg innenfor skuddhold, legger pila på buen, spenner den, sikter og skyter. Det blir helbom, pila lander i snøen ved flokken....

Read more

Villreinfangsten

Posted by on / 0 Comments

Alt er klargjort til den store villreinjakta. I flere uker har folk fra bygda ryddet og renset gropene i de store fangstanleggene i fjellet og i dalsida og dekt over gropene med greiner, kvist, løv og torv. Det hadde vært litt av en jobb og alle hadde tatt sin tørn i arbeidet, liten som stor,...

Read more

Gravfeltet på Vang

Posted by on / 0 Comments

Å gravlegge en person i vikingtida var en offentlig begivenhet som alle deltok i. Gjennom ritualer og gravas plassering i landskapet ble slekta, de levende og den dødes status markert. Graven skulle synes og vi finner dem på høyder, nær bebyggelse eller langs veger. For Vangfeltet var nærheten til de viktigste veiene gjennom bygda avgjørende....

Read more

Gravgodset på Vang

Posted by on / 0 Comments

Ingen fortalte for ettertiden hva som skjedde da oppdalinger ble gravlagt i gravfeltet på Vang. Gravleggingene skjedde over en periode på flere hundre år før 1000-tallet etter Kristus. I ettertid undret folk seg over hva som skjedde. De forstod at mer enn 800 hauger måtte skjule graver. Men hvor langt tilbake i tid og hvorfor...

Read more

Valseidet – Gravskikk i jernalderen

Posted by on / 0 Comments

Gravene i jernalderen er en vrimmel av variasjon. De er runde, firkantete, stjerneformete og lange. De er røyser, jordhauger eller groper i bakken. De er store og ruvende, små eller ingenting. Noe av variasjonen kan tilskrives nye moter og impulser utenfra. Noe forteller historier om den døde. Noe er historier om de etterlatte som bygde...

Read more

The Coastal Cairns at Slakken and the Deserter Cabin

Posted by on / 0 Comments

The large coastal cairns at Slakken are memorials to friends and loved ones buried during the Early Iron Age, more than 1,500 years ago. The cairns are particularly visible from the sea, and to seafarers they signalled that people lived on this land. The dead residing in the mounds could gaze across both land and...

Read more

The Refsneshagen Homestead

Posted by on / 0 Comments

A summer day in 1913 Olai runs along the road to Refsneshagen. In his pocket he has the letter to Uncle John in America. He hurries a little, as his mother has told him to come straight back home, since dinner is almost ready. He knows the road well; he has walked it with his...

Read more