Tag Archive: jernalder

Gravgodset på Vang

Posted by on / 0 Comments

Ingen fortalte for ettertiden hva som skjedde da oppdalinger ble gravlagt i gravfeltet på Vang. Gravleggingene skjedde over en periode på flere hundre år før 1000-tallet etter Kristus. I ettertid undret folk seg over hva som skjedde. De forstod at mer enn 800 hauger måtte skjule graver. Men hvor langt tilbake i tid og hvorfor...

Read more

Valseidet – De dødes landskap

Posted by on / 0 Comments

I jernalderen, for 1500 år siden, går en kvinne mellom gravrøysene med spedbarnet sitt på armen. Barnet er sykt, pannen er brennhet av feber. Kvinnen trenger råd fra sine forfedre. Hun snakker til dem og vet de kan høre henne. Hun ber dem hjelpe henne og datteren hennes. Kvinnens mor er begravet i en av...

Read more

Kystgravrøysene og desertørhytta på Slakken

Posted by on / 0 Comments

De store kystrøysene på Slakken er gravminner over kjente og kjære, lagt i røys en gang i eldre jernalder for mer enn 1500 år siden. Røysene er spesielt godt synlige fra sjøen, og for sjøfarende skulle røysene være et signal om at «her bor det folk inne på land». Den døde som bodde i haugen...

Read more

Hovdehaugen

Posted by on / 0 Comments

Read more

Gravhaugene på Rein

Posted by on / 0 Comments

På sin ferd gjennom Norge, som ledd i å skrive et stort verk om Norges historie, står historikeren Gerhard Schøning i 1773 og skuer ut over landskapet på Stadbygda i Rissa. Han er overveldet over synet av de mange gravhaugene som ligger på rekke og rad langs fjorden, så langt øyet rekker. Han teller til...

Read more

Firkantrøysa på Refsnes

Posted by on / 0 Comments

Her ute på selve Refsneset ligger et gravfelt fra jernalderen. Gravfeltet består av flere runde røyser pluss en røys som skiller seg veldig ut fra de andre, en meget sjelden grav, ganske så unik i norsk sammenheng. Gravrøysa er en firkantrøys, stor og rektangulær, nesten som en hustomt, bygd opp med en fylling av rullesteiner,...

Read more

Jernaldergravfeltet på Refsnes

Posted by on / 0 Comments

En gang i eldre jernalder, for over 1500 år siden, ble ei kvinne gravlagt i ei røys høyt oppe i skråninga på Refsnes. Med seg i graven fikk hun noen av sine eiendeler, og over graven bygde slekt og venner ei røys som minnesmerke over kvinnen. Over tid ble den ene gravrøysa til over 40...

Read more