Archives

Streiken på Hermetikkfabrikken

Posted by on / 0 Comments

Hilda fikk sin første lønning i 1917. Før det arbeidet hun som sin mor og mormor hjemme på garden. Råkvåg på Fosen hadde blitt et travelt tettsted takket være den dyrebare silda. Med silda kom også det lønnede arbeidet til Fosen, og hermetikkfabrikken Råkvåg Canning ble etablert i 1917. Hilda og de andre kvinnene i...

Read more

Desertørhytta og kystgravrøysene på Slakken

Posted by on / 0 Comments

De store kystrøysene på Slakken er gravminner over kjente og kjære, lagt i røys en gang i eldre jernalder for mer enn 1500 år siden. Røysene er spesielt godt synlige fra sjøen, og for sjøfarende skulle røysene være et signal om at «her bor det folk inne på land». Den døde som bodde i haugen...

Read more

Strømmenbrygga i Rissa

Posted by on / 0 Comments

Fra Vikingene av Johan Bojer: «Dagene var grå og mørke, og innover vegene mot landhandlarn ble det ei tramping av mange føtter med jernringer under hælene. De fylte først butikken på den her sida av sundet, og de stod der tett i tett, busserull ved busserull. Og den pukkelryggede karen bak disken vimsa hit og...

Read more

Refsnesbautaen

Posted by on / 0 Comments

Året er 1807. I Fiksdalen jobber Ola Kvernhusdalen på jordet. Ute i Europa herjer Napoleonskrigene. Det Dansk-Norske riket prøver i det lengste å holde seg nøytralt. Men etter at Storbritannia går til angrep på København i august, i det som er blitt kalt «flåteranet», blir den dansk-norske regenten kronprins Fredrik tvunget til å velge side....

Read more

Rein kirke

Posted by on / 0 Comments

I 1887 konfirmeres forfatteren av «Den siste viking», Johan Bojer, i Reinskirka. Mor Randi skryter av 15-åringen og sier han svarte godt for presten. Men på veien hjem begynner mor Randi å gråte. [kirkeklokkene ringer i bakgrunnen] -Koffer gret du mor? Spør Johan. – Jau, det her va den siste konfirmasjonen i Reinskirka. No bygge...

Read more

Gammelhagen ved Reinskloster

Posted by on / 0 Comments

Rundt år 1220 kom 24 tyske nonner til gården Rein i Trøndelag for å etablere et kloster på stedet. Med seg hadde de hvert sitt asketre. Sammen plantet de trærne på den flate sletten nedenfor gården. I følge sagnet er det disse trærne som fremdeles står på sletta i dag. Det er gode grunner til...

Read more

Hovedbygningen på Rein

Posted by on / 0 Comments

«Lykkelige er de som elsker når deres kjærlighet blir gjengjeldt» Hovedbygningen som i dag ruver på Reinshaugen, slik nonneklosteret en gang gjorde, ble bygget av Thomas Ebbesen Horneman i 1866. Det gamle våningshuset led av «alderdomsskrøbelighed», det var mørkt og tungvint, og Thomas som var en velutdannet og driftig kar bygget derfor et nytt hus...

Read more

Biblioteket på Rein

Posted by on / 0 Comments

1790-tallet. Henrik Hornemann viser oss stolt rundt i biblioteket på Rein. HENRIK HORNEMAN: Mine damer og herrer. Jeg er justisråd Henrik Horneman, og i dag har jeg gleden av å vise dere boksamlingen vår. I dette biblioteket har vi samlet bøker fra fjern og nær. Verker anskaffet på auksjon og på reiser i inn- og utland....

Read more

Rissaraset

Posted by on / 0 Comments

Den 29. april 1978 gikk århundrets største norske leirras i Rissa kommune. I løpet av 45 minutter ble det som var fast grunn redusert til tyntflytende leire. Ei hel grend forsvant ut i innsjøen Botnen. 15 gårdsbruk, to bolighus, ei hytte og et grendahus ble utslettet i raset, og 32 mennesker mistet alt de eide....

Read more

Isdammen

Posted by on / 0 Comments

På begynnelsen av 1900-tallet demmet grunneier Anders Refsnes (1879-1939) opp dammen på høyden ved gården sin for å produsere is. Isen som ble produsert i den nye isdammen skulle holde laksen, som ble tatt i nøtene på gården, kald og fersk under transport inn til Trondheim. Isdammen på Refsnes ser i dag ut som en...

Read more