Gravhaugene på Bertnem

En dag i oktober 1884 går en britisk lakselord i land i Namsos. Han er for seint til laksefiske, men tenker å rekke å grave noengravhauger. Samt skyte noen elg.

COCKS går inn i butikken til L. Johansen.

COCKS
God ettermiddag, mitt navn er Cocks.

EKSPEDITØR
God ettermiddag, herr Cocks. Hva
kan vi stå til tjeneste med, sir?

COCKS
Kunne jeg fått hesteskyss til
Skistad på Øysletta? Og gi meg noe
fødevarer, samt ammunisjon for
fjorten dager.

EKSPEDITØR
Fødevarer og ammunisjon skal bli.
Og noe porter, sir?

COCKS
Ja takk! Og vær så snill og si meg
hvordan veien til Skistad er nå?

EKSPEDITØR
Vi har en skysskar som kjenner
vegen godt. Og jeg tror vegen er
god nå. De bør være der på to og en
halv time.

COCKS

EXT. VED NAMSENS BREDD – DAG
Cocks kommer i karjol trukket av hest. De kjører langs en øde driftsvei.
Cocks får øye på gravhaugene på Bertnem på den andre siden av elva. Han snakker med skysskaren.

COCKS
Hvilke praktfulle gravhauger! De er
nesten like store som gravhaugene
etter Odin, Tor og Frøya i Gamle
Uppsala i Sverige.

SKYSSKAREN
Har du vært på utgravinger der
også?

COCKS
Jeg besøkte dem i 1880 etter å ha
vært på Svaldbard og Finnmarken.
Flere av gravhaugene i Uppsala har
vært åpnet fra før.

SKYSSKAREN
Jeg kjenner ikke til at gravhaugene
her har vært åpnet før.

COCKS
La oss håpe det.

COCKS
EXT. DRONEOPPTAK OVER GRAVHAUGENE PÅ BERTNEM – DAG

COCKS (V.O.)
Disse haugene ligner veldig på de
jeg så i Gamle Uppsala. Storhaugene
der kalles Odin, Tor og Frøy. Disse
gravhaugene her på Bertnem er
nesten like store!
Kryssklipp med foto fra utgravingene ved Uppsala.

COCKS (V.O.)
Jeg ble vist rundt i området der
disse haugene ligger nord for
Uppsala. De hadde gravet i den
lengst i vest som kalles Tors haug
i 1874. Inne i haugene kunne de se
at de var bygget opp lag for lag i
sand, med torv lagt oppå med jevne
mellomrom. Under utgravingen fant
de en enkel branngrav med
gjenstander fra tiden før vikingene
kom til de britiske øyene. Hvor mye
tid må ikke ha gått med til å bygge
disse svære haugene?
Klipp tilbake til gravhaugene ved Bertnem.

COCKS (V.O)
Skal jeg gi meg i kast med å grave
i disse store haugene? Det er
fristende. Men kan jeg skaffe nok
folk til en slik utgraving her i
oktober? Kanskje dette blir for
stor en oppgave? Funnene kunne jo
bli praktfulle. Men det blir mye
arbeide.

EXT. SKOGEN VED GRAVHAUGENE PÅ STOREM – DAG
COCKS (V.O.)
Det er nok best å starte med noe
mindre enn de store kongshaugene på
Bertnem. Lurer på hva jeg kan finne
i disse haugene?

SHARE