Stilleberget i Råkvåg

Like ved bryggene i Råkvåg ligger Stilleberget. Det har navnet sitt etter Stille Johansen som bodde i Vågen rundt år 1700. Vi vet lite om enkeltmennesker og livene deres for over 300 år siden. Men i gamle dokumenter og protokoller finner vi små biter av informasjon, som kan fortelle oss litt om livet i Råkvåg før i tiden.

I 1701 er Stille Johansen oppført som husmann i Høvågen. En husmann betalte jordeieren for å få bo og arbeide på hans eiendom. Han er 46 år gammel og gift med Marit. I manntallet står det at han er “fattig i fremmed Huus”. Det bor to tjenere hos ham: Endre Larsen, 9 år fra Meldal og Hans Pedersen, 90 år, født i Jämtland.

I 1712 finner vi at Klaus Henning Lorentsen, sannsynligvis en borger i Trondheim, stevnet Stille Johansen for ikke å ha betalt ei brygge i Stjørna som han kjøpte i 1708. Stille godtok gjelden på 9 daler og 2 ort. På grunn av fattigdom slapp han å betale saksomkostninger.

I 1715 var det innsamling til bygging av ny prestegård, og Stille bidro med 16 skilling. Året etter ble han pålagt å møte i Ørlandet kirke og få offentlig syndsforlatelse for andre gangs hor i ekteskapet.

I 1719 døde både Stille Johansen og kona hans Marit med et par måneders mellomrom. De hadde en sønn som het Ole, og i matrikkelkassaboka fra 1767 oppføres også Ole Stillesen som fattig.

SHARE