Hammarvatnet – første lokalitet

I den tidligste steinalderen, for omtrent 11 000 år siden, bosatte noen av de første menneskene i Norge seg her ved Hammarvatnet på Frøya. Den siste istiden gikk mot slutten, og nytt land steg opp av havet ettersom det tunge presset av isen forsvant.

De første menneskene kom og bosatte seg med en gang kysten var isfri, men store ismasser lå fremdeles som en kappe lenger inne i fjordene og presset landet ned. Vannmengden fra den smeltende isen var stor, men ikke større enn at landet langsomt løftet seg og stadig nytt land ble frigjort.

Havet sto 35-40 meter høyere enn i dag. Det er i forhold til dette nivået vi finner de eldste boplassene.

Her vi står, ble det i 2004 både funnet flintstykker som mennesker har slått på, og flere flintsteiner som ikke var bearbeidet. Stedet ligger noe åpent til. Kanskje plukket folk for tusenvis av år siden flint her? Flinten ble senere bearbeidet til forskjellige skjærende og stikkende redskaper. Flintsteinene var lette å finne i fjæresonen til boplassene.

Rett ved boplassene lå matfatet, både i havet og på land, enkelt å høste av selv i dårlig vær. Tak over hodet var trolig enkle telt som de tok med seg når de dro videre til neste sted. Båten var sikkert en kano laget av skinn, utstyrt med padleårer. Et smidig og raskt framkomstmiddel. Forsøk i vår tid med skinnkanoer viser at de kunne ta med en god del nyttelast. Ikke å undres over at båten var og ble kjempeviktig!

Til vanlig er det kun restene av steingjenstander som ligger tilbake etter dette sjøfarende folket. Men tenk på alt de lagde av tre, bein, horn og skinn! Et dyr som selen kunne skaffe mye av det de trengte, det vet vi fra naturfolk opp mot vår egen tid: Skinn til båthud, telt og klær, bein til laging av forskjellige redskaper som fiskekroker, nåler og syler, selspekk og -olje til impregnering av huder og til brensel i et landskap uten trær. Og for ikke å snakke om; selen var en stor og verdsatt matressurs!

Geolog og arkeolog Anders Nummedal fant boplassene her på Frøya i 1912. Gjennom disse tidlige funnene av folk før oss, oppdaget Nummedal den eldste steinalderen i landet, og endret våre forestillinger om forhistorien. Arkeologene begynte å forstå at det hadde vært mennesker i landet mye lenger enn vi før hadde trodd.

SHARE