Archives

Stabelavløpningsfesten

Posted by on / 0 Comments

Read more

Øren i 1675

Posted by on / 0 Comments

Read more

Rødberg tåkeklokke

Posted by on / 0 Comments

«Og hoi! Tåka kom brått på, og har lagt seg tett. At han skulle ut å fiske akkurat i dag, men han trengte noe å leve av og garna måtte trekkes. Fiskeren holder hardt i roret. Her gjelder det å styre riktig. Han ser knapt sin egen båt snart. Hvor er han egentlig? Med ett...

Read more

Stilleberget i Råkvåg

Posted by on / 0 Comments

Like ved bryggene i Råkvåg ligger Stilleberget. Det har navnet sitt etter Stille Johansen som bodde i Vågen rundt år 1700. Vi vet lite om enkeltmennesker og livene deres for over 300 år siden. Men i gamle dokumenter og protokoller finner vi små biter av informasjon, som kan fortelle oss litt om livet i Råkvåg...

Read more

Streiken på Hermetikkfabrikken

Posted by on / 0 Comments

Hilda fikk sin første lønning i 1917. Før det arbeidet hun som sin mor og mormor hjemme på garden. Råkvåg på Fosen hadde blitt et travelt tettsted takket være den dyrebare silda. Med silda kom også det lønnede arbeidet til Fosen, og hermetikkfabrikken Råkvåg Canning ble etablert i 1917. Hilda og de andre kvinnene i...

Read more

Desertørhytta og kystgravrøysene på Slakken

Posted by on / 0 Comments

De store kystrøysene på Slakken er gravminner over kjente og kjære, lagt i røys en gang i eldre jernalder for mer enn 1500 år siden. Røysene er spesielt godt synlige fra sjøen, og for sjøfarende skulle røysene være et signal om at «her bor det folk inne på land». Den døde som bodde i haugen...

Read more

Strømmenbrygga i Rissa

Posted by on / 0 Comments

Fra Vikingene av Johan Bojer: «Dagene var grå og mørke, og innover vegene mot landhandlarn ble det ei tramping av mange føtter med jernringer under hælene. De fylte først butikken på den her sida av sundet, og de stod der tett i tett, busserull ved busserull. Og den pukkelryggede karen bak disken vimsa hit og...

Read more

Refsnesbautaen

Posted by on / 0 Comments

Året er 1807. I Fiksdalen jobber Ola Kvernhusdalen på jordet. Ute i Europa herjer Napoleonskrigene. Det Dansk-Norske riket prøver i det lengste å holde seg nøytralt. Men etter at Storbritannia går til angrep på København i august, i det som er blitt kalt «flåteranet», blir den dansk-norske regenten kronprins Fredrik tvunget til å velge side....

Read more

Rein kirke

Posted by on / 0 Comments

I 1887 konfirmeres forfatteren av «Den siste viking», Johan Bojer, i Reinskirka. Mor Randi skryter av 15-åringen og sier han svarte godt for presten. Men på veien hjem begynner mor Randi å gråte. [kirkeklokkene ringer i bakgrunnen] -Koffer gret du mor? Spør Johan. – Jau, det her va den siste konfirmasjonen i Reinskirka. No bygge...

Read more